Naposledy aktualizováno: 19.02.2020 14:06:39
logo

Obec Kostelní Vydří

 

V roce 2006 přihlásila Obec knihovnu do programu Internetizace knihoven Ministerstva informatiky a programu SROP Jihočeského kraje. Knihovna získala na 36 měsíců bezplatné připojení k Internetu a počítačovou techniku.

 

V roce 2008 ukončil po 55 letech svou práci v knihovně pan Bohumír Koukal.

                OBRÁZEK : knih_por_kou04.jpg

 

Novou knihovnicí byla od roku 2009 jmenována slečna Jana Pokorná, po provdání v roce 2010 Ferdanová.

 

Během dvou let nárůst čtenářů a výpůjček.

 

2011 - Pani Ferdanová se knihovny ujímá po čtyřměsíční nepřítomnosti. Projevilo se to na mírném poklesu výpůjček.  Nákup nových knih. V tomto roce se vynechalo objednání časopisů, v knihovně je jich dostatek. Mladé maminky začínají mít zájem o dětské knihy a uvažují o akcích pro děti.

Veřejný Internet pro občany je stále hrazený ze státní dotace. Po pěti letech předal Krajský úřad počítačové vybavení v knihovně do majetku obce.

 

OBRÁZEK : kostelni_vydri_knihovna_fond_2011.jpg  OBRÁZEK : kostelni_vydri_knihovna_internet_2011.jpg

 2013 -  Metodička při aktualizaci knihovního fondu vyřadila 285 zastaralých a poškozených knih a paní knihovnice je odepsala z přírůstkového seznamu. Postupně bude fond doplněn knihami z konce monopolu - jde o knižní fond, na který obce sdružují peníze, za ně metodička nakupuje knihy a označí je signaturou ST. Po určité době, kdy knihy většinou projdou všemi knihovnymi regionu je metodička odepíše a ty zachovalé přerozdělí na obecní knihovny, kde jsou zapsány trvale do fondu. Paní Ferdanová nastoupila v listopadu na další mateřskou dovolenou. Od prosince zajišťuje půjčování Petra Janovská. Metodička pro knihovnu zpracovala nakoupené knihy.

2014-

Knihovnice paní Jana Ferdanová na mateřské dovolené. Půjčování v plném rozsahu až od srpna. Webové stránky Obecní knihovny mají odkaz na webových stránkách dačického mikroregionu. Metodička zpracovala pro knihovnu statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Výměnné soubory si knihovnice odváží sama. Knihovnu navštěvovalo 12 čtenářů a vypůjčili si 112 knih. Do fondu byly nakoupeny nové knihy (8ks) a dodány 2 výměnné soubory - 116 knih z MěK Dačice. Do knihovny Obec koupila nový psací stůl.

2015-

 Fond doplněn o 2 výměnné soubory 118 knih za 23. 473,- Kč. Do fondu nakoupeno 7 nových knih.

2016 - Zaregistrovalo se 21 čtenářů z toho 6 do 15 let a přečetlo 199 knih. Z MěK Dačice dodány 2 výměnné soubory se 148 knihami v hodnotě 31. 308,- Kč.

2017 - Z MěK Dačice dodány k rozšíření nabídky čtenářům 3 výměnné soubory s 189 knihami v hodnotě 40. 916,- Kč. Zaregistrovalo se 23 čtenářů z toho 9 do 15 let a přečetli 264 knih.

2018 - Fond knihovny rozšířen o 131 knih ve 3 výměnných souborech za 29. 067,- Kč. Zaregistrovalo se 25 čtenářů z toho 10 do 15 let a půjčilo si 169 a 56 časopisů.

2019 - Knihovní fond byl doplněn o 4 výměnné soubory, 169 knih za 40.128,- Kč. Paní knihovnice  nakoupila 15 nových knih. Do knihovny se zaregistrovalo 19 čtenářů, z toho 8 do 15 let a půjčili si 169 knih. a 20 časopisů. Proběhla revize fondu - 431 kj. Metodička zpracovala pro knihovnu statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Výměnné soubory si paní knihovnice odváží sama.